Partners

Rob Kruisman

Valkenberg Raadgevend Ingenieursbureau

 • Multidisciplinair ingenieursbureau voor Bouw- en Civiele techniek
 • Sinds 45 jaar
 • Specifieke ingenieursexpertise
 • Deskundige begeleiding complexe projecten
 • Nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud
 • Ontwerp, projectbegeleiding, second opinion
 • Haalbaarheidsopstellingen, schade-onderzoeken, mediation
 • Overheden, profit en non-profit sector

 

 

 

 

INTRODUCEER MIJ

 

 

   

   

   

   

  Tags: