Partners

Rob Kruisman

Valkenberg Raadgevend Ingenieursbureau

  • Multidisciplinair ingenieursbureau voor Bouw- en Civiele techniek
  • Sinds 45 jaar
  • Specifieke ingenieursexpertise
  • Deskundige begeleiding complexe projecten
  • Nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud
  • Ontwerp, projectbegeleiding, second opinion
  • Haalbaarheidsopstellingen, schade-onderzoeken, mediation
  • Overheden, profit en non-profit sector

 

 

INTRODUCEER MIJ

 

 

 

 

 

 

 

Tags: