Sustainable Urban Delta

Meiny Prins

Sustainable Urban Delta

Mensen hebben een creërend vermogen. We creëren een crisis, maar kunnen deze ook weer oplossen. Samen kunnen we oplossingen creëren die er echt toe doen, die het verschil maken. Gebaseerd op een visie in de toekomst. We kunnen werken aan ons eigen klimaat. Een klimaat creëren waar onze gezondheid, gevoel van comfort en veiligheid, de natuur, ons voedsel, het gebruik van energie en water, met elkaar in balans zijn.

Iedere dag verhuizen wereldwijd bijna 180.000 mensen van het platteland naar de grote stad. Op zoek naar werk, naar een bestaan, naar een goed leven. Vandaag leven al 3 miljard mensen in grote steden en in 2030 zal meer dan 60% van de wereldbevolking leven in enorme grootstedelijke gebieden.

Deze steden hebben één ding gemeen: ze liggen allemaal in een delta. De aanwezigheid van water geeft van oudsher mogelijkheden voor handel, logistiek en voedselproductie. En dat is nog steeds. Waar zoveel mensen wonen zal ook steeds meer voedsel geproduceerd gaan worden. Niet alleen vanwege de ‘monden’ die gevoed moeten worden en de beschikbare arbeid, maar ook vanwege het kunnen hergebruiken van water en het creëren van nieuwe energiestromen. Afvalwaterstromen uit de stad zullen hergebruikt gaan worden voor het produceren van voedsel. Afval van voedselproductie zal worden vergist tot nieuwe en duurzame energie. Efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie, groene en schone stadsdelen, decentrale en korte ketens, maken van deze steden duurzame delta’s, als basis voor het goede leven.

De Sustainable Urban Delta is opgericht om megasteden te ondersteunen bij het maken van keuzes die de deur openen tot gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling. Een cruciaal element in onze aanpak is de locale voedselproductie in green belts: onontwikkelde of landbouwgrond die nabij of aansluitend aan de steden grenst.

De Sustainable Urban Delta is opgericht om megasteden te ondersteunen bij het maken van keuzes die de deur openen tot gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Ons doel is het inspireren van stadsbesturen, stedelijke ontwikkelaars, architecten, vastgoedontwikkelaars en ondernemers die bereid zijn de manier waarop steden worden ontwikkeld te heroverwegen en het idee omarmen dat een groot gedeelte van hun voedsel lokaal en duurzaam kan worden geproduceerd.

De Sustainable Urban Delta biedt een frisse blik alsmede een unieke kijk op stedelijke ontwikkeling. Waar bij het ontwerpen van leefbare steden het voedselcomponent altijd wordt vergeten, stelt de Sustainable Urban Delta dit juist als uitgangspunt en als voorwaarde: voedselproducerende steden zijn leefbare steden! Zo levert de stichting letterlijk en figuurlijk ‘Food for Thought’.

 

INTRODUCEER MIJ

 

 

Artikelen