Steward Redqueen

Wouter Scheepens

Steward Redqueen

Steward Redqueen is een gespecialiseerd adviesbureau dat wereldwijd opdrachten uitvoert op het gebied van impact en duurzaamheid.

Net als andere organisaties wil elk bedrijf leven in harmonie met de omgeving, verduurzamen, rentmeester zijn voor mens en milieu. Tegelijkertijd heeft elk bedrijf te maken met stevige concurrentie. In een globaliserende economie zorgt de combinatie van beide elementen voor dilemma’s, uitdagingen en bovenal kansen.

Het team van Steward Redqueen heeft jarenlange ervaring op dit terrein. Steward Redqueen werkt voor bedrijven en andere organisaties in Westerse en opkomende markten. Onlangs publiceerde Wouter het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’. Aan de hand van interviews met topbestuurders, commissarissen en academici en op basis van zijn eigen ervaring gaat hij in op dilemma’s en dynamiek die bedrijven bij verduurzaming ervaren.

 

 

Actief in thema's

 

Artikelen

  • Van Boardroom tot Business

    Ondanks de drukke agenda’s vonden een twintigtal partners de weg naar Spaarnelanden voor de vijfde partnerbijeenkomst in 2018 ‘Van Boardroom tot Business’.