Partners

Robert Oosting

Spaarnelanden

Spaarnelanden is een integraal onderhoudsbedrijf, dat zorgt voor een prettig leefbare en goed bereikbare openbare ruimte in Haarlem en omgeving. Met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid en een professioneel inzicht in de praktische toepassingen zorgt Spaarnelanden voor mens en milieu.

Veelzijdig takenpakket

De werkwijze van Spaarnelanden wordt gekenmerkt door een drietal thema’s: leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze thema’s bepalen de invulling van het veelzijdige pakket aan taken en verantwoordelijkheden, waaronder afvalinzameling, parkeermanagement, beheer en onderhoud van straten, gevels, voertuigen, wagenparken, openbaar groen, schooltuinen en speelvoorzieningen en de bestrijding van gladheid en plaagdieren. Daarnaast heeft Spaarnelanden ruime ervaring in het faciliteren van grote evenementen, zoals popconcerten, landelijke feestdagen en grote bijeenkomsten.

 

INTRODUCEER MIJ

 

Actief in thema's

 

Artikelen