Samenwerkingpartners

Meer over

Samenwerkingpartners

Door de samenwerkingsverbanden met partners met eigen netwerken hebben partners van BeterBusiness toegang tot honderden sterke bedrijven, nationaal en internationaal. Met de samenwerkingspartners wordt gebouwd aan innovatieve en inspirerende concepten.

 De samenwerking met de onderstaande partners heeft als doel de ondernemers en het ondernemerschap in de Metropoolregio Amsterdam te versterken, onder andere op het gebied van expertise en internationale betrekkingen.

Amsterdam Economic Board

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio van de toekomst. ...

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)

De samenwerking tussen AYOP en BeterBusiness heeft tot doel het ondernemerschap in de Metropoolregio Amsterdam te laten groeien, waarbij de focus ligt op duurzaamheid in de breedste zin van het woord....

Amsterdam Trade & Innovate

Amsterdam Trade & Innovate verbindt ondernemers en innovaties uit de Amsterdamse Metropoolregio met het buitenland. We leggen contacten tussen delegaties vanuit allerlei landen en sectoren met ondernemers uit Amsterdam en omstreken. ...

BioNederland

BioNederland is de Vereniging van Biologische Producenten en Handel. De vereniging telt bijna 100 leden, die samen goed zijn voor 80% van de omzet in de Nederlandse handel en verwerking van biologische producten....

Cirkelstad

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. ...

Jong Management Kring Haarlem

Jong Management heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis te verwerven en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten....

IndustrieKring Haarlem

De IKH, opgericht in 1974 als belangenvereniging voor industriële bedrijven, is inmiddels actief voor alle ondernemingen, groot en klein, in de Waarderpolder....

INTO business

INTO business is een verbindende schakel tussen mkb’ers, de business-to-businessbedrijven en de lokale overheid. Die connectie leggen wij op drie manieren: offline, online en fysiek....

KredietUnie Kennemerland

De Kredietunie is een coöperatie die ondernemers met elkaar laat groeien. Geld is het middel, bij het ondernemershart begint een duurzame verbintenis. ...

NLinBusiness

NLinBusiness helpt ondernemers om groeimarkten buiten Nederland te betreden. In Cities  of Opportunity bouwen zij aan NL Business Hubs, sterke netwerken van Nederlandse ondernemers....

OV-IJMOND

Als grote belangenbehartiger van circa 500 aangesloten ondernemers heeft OV IJmond verbinden, behartigen en netwerken als doelstellingen....

Techport

Binnen de publiek-private samenwerking Techport werken meer dan 50 bedrijven en scholen samen aan nieuwe innovaties, het actualiseren van opleidingen, de ontwikkeling van bijscholingsprogramma en de werving van jong (techniek)talent....