Samenwerkingpartners

Meer over

Samenwerkingpartners

Door de samenwerkingsverbanden met partners met eigen netwerken hebben partners van BeterBusiness toegang tot honderden sterke bedrijven, nationaal en internationaal. Met de samenwerkingspartners wordt gebouwd aan innovatieve en inspirerende concepten.

 De samenwerking met de onderstaande partners heeft als doel de ondernemers en het ondernemerschap in de Metropoolregio Amsterdam te versterken, onder andere op het gebied van expertise en internationale betrekkingen.

Amsterdam Economic Board

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio van de toekomst. ...

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)

De samenwerking tussen AYOP en BeterBusiness heeft tot doel het ondernemerschap in de Metropoolregio Amsterdam te laten groeien, waarbij de focus ligt op duurzaamheid in de breedste zin van het woord....

Jong Management Kring Haarlem

Jong Management heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis te verwerven en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten....

NLinBusiness

NLinBusiness helpt ondernemers om groeimarkten buiten Nederland te betreden. In Cities  of Opportunity bouwen zij aan NL Business Hubs, sterke netwerken van Nederlandse ondernemers....

OV-IJMOND

Als grote belangenbehartiger van circa 500 aangesloten ondernemers heeft OV IJmond verbinden, behartigen en netwerken als doelstellingen....

Techport

Binnen de publiek-private samenwerking Techport werken meer dan 50 bedrijven en scholen samen aan nieuwe innovaties, het actualiseren van opleidingen, de ontwikkeling van bijscholingsprogramma en de werving van jong (techniek)talent....

IndustrieKring Haarlem

De IKH, opgericht in 1974 als belangenvereniging voor industriële bedrijven, is inmiddels actief voor alle ondernemingen, groot en klein, in de Waarderpolder....

INTO business

INTO business is een verbindende schakel tussen mkb’ers, de business-to-businessbedrijven en de lokale overheid. Die connectie leggen wij op drie manieren: offline, online en fysiek....