Privacyverklaring

BeterBusiness is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BeterBusiness verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Zakelijke adresgegevens
  • Zakelijk en/of privé telefoonnummer
  • Zakelijk en/of privé e-mailadres
  • Sociale / economische kenmerken (functie, werkgever)
  • Online kenmerken en activiteit op onze website (Google Analytics)
  • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

BeterBusiness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Administratieve doeleinden
  • Registratie en communicatie omtrent en ten behoeve van events
  • Direct marketing

BeterBusiness verwerkt uw persoonsgegevens omdat de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de partnerovereenkomst en/of omdat u ons hier toestemming voor heeft gegeven.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

BeterBusiness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die u verstrekt ten behoeve van partnerschap bij BeterBusiness worden vernietigd bij beëindiging van het partnerschap of uitdiensttreding. Een uitzondering geldt wanneer er sprake is van een fiscale bewaartermijn, in dat geval worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BeterBusiness verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies en vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeterBusiness maakt gebruik van geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een optimale werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door dit in de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daar kunt u ook alle opgeslagen informatie inzien en verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeterBusiness. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand aan u of een derde partij over te dragen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@beterbusiness.nl. Wij reageren binnen uiterlijk twee weken op uw verzoek.

BeterBusiness wijst erop dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons/

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

BeterBusiness heeft passende maatregelen getroffen om de kans op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te minimaliseren.

Heeft u twijfels over de beveiliging van uw persoonsgegevens of zijn er aanwijzingen dat er sprake is van (een poging tot) misbruik van persoonsgegevens die wij verwerken? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@beterbusiness.nl

 

Contactgegevens:
BeterBusiness
Kinderhuissingel 80
2013 AV HAARLEM

Word partner

Wil je nieuwe business ontwikkelen met goede partners? Zoek je nieuwe ideeën of innovaties die positief effect hebben op de omzet of kosten? Een partnerschap met BeterBusiness brengt je verder.