Bestuurders

Burgemeester Haarlem

Jos Wienen

Het Noordzeekanaalgebied is een belangrijke economische motor van Nederland. Het ligt in de dicht bevolkte noordvleugel van de Randstad, dat grotendeels in de provincie Noord-Holland ligt. De ruimte is er schaars. De provincie Noord-Holland werkt nauw samen met gemeenten en (private) maatschappelijke organisaties om een prettige leefomgeving voor onze inwoners te creëren, waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren in een groen landschap.

Om goede afwegingen te maken tussen de verschillende belangen is contact met het bedrijfsleven essentieel

Dat betekent dat ook bedrijven de ruimte moeten hebben om te kunnen ondernemen en werkgelegenheid te creëren. De provincie vindt een goede bereikbaarheid via weg en openbaar vervoer, duidelijke milieu-randvoorwaarden en ruimte voor regionale bedrijventerreinen van groot belang. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van de havens, denk aan de tweede Zeesluis. Om goede afwegingen te maken tussen de verschillende belangen is contact met het bedrijfsleven essentieel. Ik vind BeterBusiness een mooi platform om met ondernemers in de regio ideeën, trends, behoeften en verwachtingen uit te wisselen.

 

 

 

Artikelen