Partners

Patty van Asselt

InHolland

Haarlem is sinds jaar en dag een ondernemende stad. Hogeschool Inholland Haarlem stoomt, als Haarlem Business School, haar studenten met de opleiding ‘Business Studies’ klaar om als integrator te fungeren tussen de verschillende afdelingen binnen organisaties in het werkveld.

Om zover te komen wordt veel samengewerkt met strategische partners. Of het nu is voor een onderzoeksopdracht in laatste fase van de studie,  voor een project of een stage. Dat is een van de redenen waarom de opleiding Business Studies verbinding zoekt, want daar waar we mensen voor opleiden, hoe groter de kans op een baan. We zorgen ervoor dat iedereen met een diploma startklaar is. Op verschillende gebieden, zoals retail management, financieel management, personeelsbeleid, logistiek en wet­ en regelgeving wordt continue gekeken naar nieuwe ontwikkelingen in de buitenwereld.

De rol van de docent verandert ook. Er wordt steeds meer een coachende rol aangenomen, waarbij motiveren, uitdagen, deelnemen en talenten ontdekken steeds meer wordt benadrukt. Vanuit alle afstudeerprofielen (Management & Beleid, Marketing, Ondernemen , HRM, Banking & Insurance en Logistiek) wordt bij Business Studies een cluster gevormd, waarbij verschillende talenten worden benut om met elkaar dat talent ook waardevol te maken.

Samenwerken

Daarom zijn  alumni van groot belang, maar vooral ook u. We zouden graag een langlopende samenwerking aan willen gaan met een bedrijf, waarbij we eens in de zoveel tijd kunnen bijscholen. Daarmee blijven we de oud studenten van kennis voorzien, maar leren wij ook weer van hen wat er in de praktijk nodig is. Daar kunnen wij dan onze opleidingen op aanpassen. Wat dat betreft kunnen we meer uit onze alumni en partners halen, ook voor Master Classes of excursies bijvoorbeeld. We komen graag in contact met organisaties, waar onze studenten mogelijk terecht kunnen komen in hun carriere.

Meer informatie over de opleiding Business Studies vindt u op de website. U kunt ook altijd contact met ons opnemen via Sarah Lednor (Sarah.Lednor@inholland.nl).

 

INTRODUCEER MIJ

 

Actief in thema's

 

Artikelen

 

 

 

 

Tags: