Partners

Mark Doorn

Duizend1

In 2017 startten wij onze Social Enterprise, Arbeidsbureau Duizend1 BV, met als doel mensen die noodgedwongen hun land zijn ontvlucht te helpen hun leven weer op te bouwen door het aanbieden van werk. Statushouders komen over het algemeen moeilijk aan het werk door taal- en cultuurverschil maar zijn zeer gemotiveerd om te werken. Wij zorgen voor de brugfunctie tussen hen en werkgevers. Wij onderscheiden ons doordat we de geplaatste kandidaten blijven begeleiden zodat de nieuwe medewerker een echte aanwinst wordt voor het bedrijf.

De afgelopen twee jaar hebben we, in de regio Haarlem, meer dan 100 statushouders aan werk geholpen. Van de kandidaten die wilden blijven heeft ruim 90% een contract aangeboden gekregen omdat de werkgever hen graag wilde houden. Wij horen vaak terug dat onze medewerkers een hele positieve invloed hebben op de cultuur van de organisatie.

Wij hebben allerlei kandidaten, van hoog tot laag opgeleid, van goed tot matig Nederlands sprekend en met of zonder werkervaring maar allen zeer gedreven hun toekomst weer op te bouwen door aan de slag te gaan. Wij hanteren lagere tarieven dan reguliere bureaus en zorgen met onze partner Tentoo Flexsupport B.V. dat de juridische, financiële en administratieve zaken goed geregeld zijn . De werkgever wordt hierdoor volledig ontzorgt zodat de focus ligt op het arbeidsproces en het doen slagen van de arbeidsrelatie. Met ruim 10 gemeenten in de regio hebben wij inmiddels afspraken gemaakt over loonkostensubsidie. Duizend1 bemiddelt ook in de aanvraag van deze subsidievoorziening.

In samenwerking met werkgevers, werkgeversorganisaties, ondernemersnetwerken, gemeenten en werkgeversservicepunten proberen wij vraag en aanbod van personeel samen te brengen. Zeer trots waren wij over het werkbezoek van de minister, die samen met onze Koning, in het voorjaar van 2019 in Haarlem kwamen kijken waarom het hier zo goed loopt, met het aan het werk helpen van statushouders. Een letterlijke kroon op ons werk!

 

INTRODUCEER MIJ

 

Actief in thema's

 

 

 

 

 

Tags: