Duin & Kruidbergconventie

Duin & Kruidbergconventie

Wij zijn verheugd u te mogen aankondigen dat de heer Arthur van Dijk – de nieuwe Commissaris van de Koning in Noord-Holland – spreker zal zijn tijdens onze eerstvolgende Duin & Kruidberg Conventie op maandag 11 maart 2019.

Stem op Noord-Holland!

Stem op Noord-Holland

Met de commissaris van de Koning in gesprek over thema’s die van groot belang zijn bij de provinciale verkiezingen voor de ontwikkeling van de provincie in het algemeen en in Kennemerland in het bijzonder. Wat doet de provincie aan energietransitie, klimaat, wonen, bereikbaarheid, economie, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en onderwijs. En wat betekent dat voor u als ondernemer?

Wat wilt u dat de provincie voor u doet? En wat kunt u daar zelf aan doen?

Ga in gesprek met de nieuwe commissaris van de Koning voor de verkiezingen van 20 maart.

Genodigden worden op persoonlijke titel uitgenodigd door de partners. Bij de registratie voor dit evenement wordt gevraagd om aan te geven via welke partner u bent uitgenodigd.

De Duin & Kruidberg Conventie wordt jaarlijks georganiseerd voor de top van het bedrijfsleven en bestuurders in Noord-Holland. De Duin & Kruidberg Conventie biedt een uitgelezen gelegenheid om maatschappelijke en zakelijke belangen en initiatieven te delen.

Kijk voor meer informatie op www.duinenkruidbergconventie.nl