Duin & Kruidberg Conventie 2020

Duin & Kruidberg Conventie 2020

De Duin & Kruidberg Conventie wordt jaarlijks georganiseerd voor de top van het bedrijfsleven en bestuurders in Noord-Holland. De conventie biedt een uitgelezen gelegenheid om maatschappelijke en zakelijke belangen en initiatieven te delen. In 2020 vindt de Duin & Kruidberg Conventie plaats op maandag 9 maart.

Maandag 9 maart 2020

De bijeenkomst wordt één keer per jaar georganiseerd. Hierbij geeft een spreker uit politieke of journalistiek/economische hoek inhoud aan de Conventie. Onderwerpen als ‘Ondernemen, economie en politiek’ worden belicht en besproken. Hierbij is altijd ruimte voor interactie tussen genodigden en spreker.

Programma

16.00 uur – Inloop
16.30 uur – Aanvang programma: Innoveren of Creperen
18:00 uur – Einde programma en aanvang netwerkborrel

Aanmelden

BeterBusiness is één van de sponsoren van de Duin & Kruidberg Conventie. Voor dit evenement geldt aanwezigheid op invite only. Genodigden voor de Duin & Kruidberg Conventie hebben persoonlijk bericht ontvangen van een van de sponsoren.

Zie voor meer informatie: www.duinenkruidbergconventie.nl