Bestuurders

Burgemeester Zandvoort

David Moolenburgh

Zandvoort is dé badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Zandvoort is een levendige gemeente en heeft veel te bieden: de zee, negen kilometer strand, een rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam, een groot natuurgebied en allerlei evenementen door het hele jaar heen. Ook is Zandvoort een aantrekkelijke woongemeente met voor iedereen wat wils, waarbij de toeristische sector de belangrijkste pijler vormt voor de Zandvoortse economie.

Het toerisme zorgt voor veel bedrijvigheid. Een goede relatie tussen de ondernemers en het bestuur is van essentieel belang om Zandvoort jaarrond op de kaart te zetten en te houden.

Dat we willen groeien als badplaats met allure blijkt uit de Structuurvisie 2025 Parel aan Zee+. Dit biedt vastigheid op lange termijn aan ondernemers en ontwikkelaars waar het de intenties van het gemeentebestuur betreft. Om de ondernemers ondersteuning te bieden is er een ondernemersloket met een bedrijfscontactfunctionaris en een digitaal loket. BeterBusiness biedt kansen om ondernemers en de overheid tot elkaar te brengen. En alleen door goede samenwerking en wederzijds begrip kunnen we tot economische groei komen.