Bestuurders

Astrid Nienhuis

Haarlem is een prachtige stad. Niet alleen om te wonen, maar zeker ook om te ondernemen. Als portefeuillehouder Economische Zaken zal ik regelmatig constructief overleggen met het georganiseerde bedrijfsleven. ...

Elbert Roest

Binnen de gemeente Bloemendaal heeft zich een grote diversiteit aan ondernemers gevestigd. Men treft er ondernemers die veelal elders werkzaam zijn (ZZP-ers), een flink aantal mooie detailhandelsbedrijven, strandpaviljoens en niet te vergeten de grootste concentratie (ster-)restaurants van heel Nederland....

Frank Dales

Haarlemmermeer, Haarlem en de regio IJmond vormen de dynamische westflank van de Metropoolregio Amsterdam, één van de meest groeikrachtige regio’s van Nederland....

Johan W. Remkes

Het Noordzeekanaalgebied is een belangrijke economische motor van Nederland. Het ligt in de dicht bevolkte noordvleugel van de Randstad, dat grotendeels in de provincie Noord-Holland ligt....

Jos Wienen

Haarlem is een prachtige stad. Niet alleen om te wonen, maar zeker ook om te ondernemen. Als portefeuillehouder Economische Zaken zal ik regelmatig constructief overleggen met het georganiseerde bedrijfsleven. ...

Martijn Smit

Beverwijk is een stad vol gedreven en betrokken ondernemers. Freek Ossel heeft 3 jaar als Burgemeester zijn energie gegeven aan deze stad. Met ingang van 18 mei is Martijn Smit de nieuwe Burgemeester....

Mieke Baltus

Als vitale gemeente hecht Heemskerk aan goede samenwerkingsverbanden op tal van terreinen. Die verbanden delen we met onze IJmond-partners, maar ook binnen de Veiligheidsregio Kennemerland en met nog andere gemeenten. ...

Niek Meijer

Het toerisme zorgt voor veel bedrijvigheid. Een goede relatie tussen de ondernemers en het bestuur is van essentieel belang om Zandvoort jaarrond op de kaart te zetten en te houden....

Pieter Heiliegers

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vormt de groene buffer tussen de twee grote stedelijke agglomeraties van Haarlem en Amsterdam....

Wendy Verkleij

Goed ondernemerschap is hoe dan ook de motor van de economie: landelijk, regionaal en lokaal. Dit heb ik van nabij mogen ervaren....