Burgemasterclass

BurgeMasterclass met burgemeester Marianne Heeremans in Heemstede

Op 6 juni 2016 was het gemeentehuis Heemstede het podium voor de BurgeMasterclass met Marianne Heeremans. 

BeterBusiness Haarlem-IJmond organiseerde deze BurgeMasterclass in samenwerking met de gemeente Heemstede met als doel de bedrijven en overheid dichter bij elkaar te brengen. Simon Paagman van BeterBusiness vindt het belangrijk dat ondernemers en gemeentes elkaar ontmoeten en dat de ondernemers onderling van elkaar leren: “Delen is het nieuwe vermenigvuldigen”.

De Master en de leerling voerden korte gesprekken over bijzondere onderwerpen die in de gemeente Heemstede hoog in het vaandel geschreven staan. Zo houdt de burgermeester maandelijks een inloopuur waar burgers, maar uiteraard ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven van harte welkom zijn om nieuwe ideeën uit te wisselen of om met haar van gedachten te wisselen over voor hen belangrijke onderwerpen. “Burgeremancipatie en -participatie is in Heemstede essentieel. Bespreek dan ook nieuwe mogelijkheden en geef aan als je iets niet zint”, aldus de burgemeester.

Foto’s: Onno van Middelkoop.

Na afloop van de BurgeMasterclass werden gesprekken voortgezet, visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt.

Deze BurgeMasterclass was mede te danken aan de samenwerking met burgemeester Marianne Heeremans, de gemeente Heemstede, Onno van Middelkoop (fotografie) en, niet in de laatste plaats, aan spreekstalmeester Brigitte Paulissen; die met humor en strakke hand deze geslaagde bijeenkomst in goede banen leidde.

Klik hier voor alle foto’s van onze fotograaf Onno van Middelkoop.