Partnerbijeenkomsten

Boost #5: Cross-sectoraal samenwerken

Boost 5 stond in het teken van Cross Sectorale Samenwerking. Geweldig hoe dat ook tijdens deze boost ontstond. Vooraf werd iedereen welkom geheten en gaf Brigitte enkele recente successen van partners aan zoals:

  • Close BV, de app waar wij ook mee werken, die ingezet wordt bij alle fieldlabs, het Songfestival. En met hulp van NLinBusiness nu ook het Verenigd Koninkrijk gaat veroveren.
  • Het circulair pand achter op terrein 3DMZ kan gebouw gaan worden! De vergunning is rond. Met dank aan vele partners van BeterBusiness die dit mogelijk hebben gemaakt: RGS, Gemeente Haarlem, Rabobank, 3D Makers Zone en Bouwlab, Dura Vermeer én de niet-partners Groothuis Bouwgroep en WSP Ingenieurs. Het is een super proces geweest en nu gaan we het realiseren
  • Crown van Gelder stond in NRC over hun vernieuwende aanpak om van suikerbietenpulp papier te maken. Lees hier hun verhaal.

Twee bijeenkomsten werden speciaal genoemd. Op 14 april organiseert Köster Advocaten een webinar met het thema Digitale platforms. Schrijf je in op hun nieuwsbrief voor informatie over volgende bijeenkomsten. Daarnaast staat op 24 april de Say Cheese proeverij gepland, met wijnen van Cathy Moerdijk. Voor meer informatie, klik hier.

Marco Tetteroo | Kredietunie Kennemerland

De aftrap was aan Marco Tetteroo van de Kredietunie Kennemerland. Hun hart ligt bij de ondernemers die kleine kredieten nodig hebben. De kern is: Ondernemers financieren andere ondernemers. Het is een professionele on- en offline organisatie.

Een aanvraag wordt eerst uitgebreid financieel en bedrijfsmatig gescreend. Bij positief advies wordt de aanvraag aan de leden voorgelegd. Het persoonlijke contact tijdens een bijeenkomsten is heel waardevol, want niet het krediet maar de persoon staat centraal.

Nieuwe leden zijn welkom! Op die oproep reageerde partner Rik de Fluiter van Raaf en Wolf direct. De contacten zijn gelegd om ook voor de Rotary van Rik het verhaal te houden. Voor alle info over de kredietunie, klik hier of mail Marco via info@Kredietunie-kennemerland.nl.

Jan Groen & Natalie Oudenhoven | BioNederland

De tweede partnerspreker was het duo Jan Groen en Natalie Oudenhoeven van BioNederland. Jan is voorzitter van deze vereniging en Natalie de verenigingsmanager.

Klik hier voor de Binnen Bij BioNederland video en vervolgens voor de diapresentatie die beiden hebben toegelicht.

Biologisch houdt veel meer in dan we denken. De vier basisprincipes zijn zorg, ecologie, gezondheid en billijkheid (sheet 6). Met 100 leden vertegenwoordigen ze 80% van de omzet in de Nederlandse handel en verwerking van Biologische producten. ‘We groeien naar de 25% biologische landbouw areaal, maar het buitenland groeit harder’. Ook de inbedding van BioNederland werd toegelicht: “We zijn verbonden met alle spelers wereldwijd op dit gebied” gaf Jan aan. Het duo sloot af met de wens om cross-sectoraal met BeterBusiness samen te werken. Samen sta je sterker en is ook nodig want het speelveld van de voedselindustrie is groot.

In de groep worden direct vragen gesteld zoals een van partner Andre Knol over een relatie die hulp kan gebruiken en een nieuwe biologische pasta fabriek waar partner Marco Tetteroo mee bezig is kwam aan bod.

Sebastiaan Nieuwland | Burgemeester Uitgeest

De laatste spreker was de burgemeester van Uitgeest, sinds september 2020 aangesteld, Sebastiaan Nieuwland. Uitgeest ligt centraal in Noord-Holland en biedt veel kansen voor ondernemers.

Al voor zijn burgemeesterschap was Sebastiaan vanuit zijn wethouderschap in Heemstede al verbonden met BeterBusiness. De bedrijvigheid in de gemeente Uitgeest is groot, en men is ook daar bezig met de slag naar duurzaam ondernemen. Versnellen kan altijd, dus ideeën en tips zijn welkom. Misschien na het najaar een bijeenkomst met bedrijven in Uitgeest en BeterBusiness organiseren? Sebastiaan staat open voor samenwerking en daarmee sloten we Boost #5 af en gingen we verder in interactieve Wonder.me

In dit gedeelte kreeg Betty Schouten tips op haar vragen, werd teruggekeken op de sessie en lekker bijgepraat.

Komende bijeenkomsten

Houd de bijeenkomst van 17 mei over (en in!) de Koepel in aanbouw in de gaten. Daarnaast wordt op 21 juni de laatste bijeenkomst voor de zomer gehouden. Dat wordt zowel een online als offline bijeenkomst, met borrel in de buitenruimte. Alles natuurlijk onder voorbehoud van de Covid ontwikkelingen!