Amsterdam Economic Board

Nina Tellegen

Amsterdam Economic Board

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio van de toekomst. Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-sectorale netwerken. Grootstedelijke uitdagingen zijn immers niet op te lossen door één partij of binnen één sector. Innovatie vindt plaats daar waar partijen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten.

Wie zijn we?

De Amsterdam Economic Board, kortweg Board, is opgericht om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te verbeteren met als doel het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Board draagt bij aan complexe grootstedelijke vraagstukken door innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op schaal van de metropool. De focus is op de meest urgente uitdagingen en op terreinen waar we in de MRA de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Voor elke uitdaging hebben we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als MRA staan in 2025 als Amsterdam haar 750-jarige bestaan viert.

Wat doen we?

De Amsterdam Economic Board werkt toe naar een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit doen we door het versnellen van de belangrijkste transities van deze tijd: de digitale, circulaire en energietransitie. Om gericht bij te dragen aan deze transities focussen we ons op grootstedelijke uitdagingen en werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan die toekomstige Metropool. Voor elke uitdaging hebben we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als regio staan in 2025:

 • Circulaire Economie
  In 2025 is de MRA koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt;
 • Energie
  In 2025 hebben we in de Metropoolregio Amsterdam forse stappen gezet in de omslag naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem;
 • Digitale Connectiviteit
  In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie;
 • Gezondheid
  In 2025 hebben bewoners in de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra;
 • Mobiliteit
  In 2025 is het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij;
 • Talent voor de toekomst
  In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de succesvolste regio op het gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent.

Door het initiëren, mobiliseren en vooruitbrengen van nieuwe initiatieven binnen die uitdagingen en de focus op innovatie werken we toe naar de Metropool van de toekomst.

 

 

Actief in thema's