Partners

Herman van Bolhuis

3D Makers Zone

De 3D Makers Zone is een plek waar niet alleen gepraat wordt over innovatie, maar waar ook direct onderzoek wordt gedaan en waar prototypes worden gemaakt. Binnen één dag heeft uw bedrijf gegarandeerd tien ideeën voor nieuwe businesscases die het potentieel hebben om tot radicale groei te leiden.

Twee weten meer dan één. Dat geldt zeker in de 3D Makers Zone. In een open innovatie kan worden geprofiteerd van de kennis en ervaring van andere bedrijven en van studenten van universiteiten, HBO’s en MBO’s. Elk bedrijf kan met kleine en/of grote projecten bij ons terecht. Uiteraard zijn klanten met losse opdrachten ook welkom.

Zij hebben recent de Smart Industry-fieldlabstatus ontvangen, klik hier voor het verslag, waardoor wij met de ondernemers van BeterBusiness een innovatieversnelling kunnen maken. Graag sluiten wij ons daarom aan bij dit sterke ondernemersplatform.

BouwLab R&Do

BouwLab R&Do is een regionale innovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken. Want innovatie versnel je nu eenmaal met een plek met inspirerende showcases uit de praktijk die direct toepasbaar zijn en door ruimte te creëren zonder regelgeving waar in alle vrijheid kan worden geëxperimenteerd. Op een zeer laagdrempelige wijze kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gebruik maken van alle faciliteiten van BouwLab R&Do.

BouwLab is geïnitieerd door Smart Industry Fieldlab 3DMZ (3D Makers Zone) en wordt breed ondersteund door onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Water. In dit R&Do Lab voor de bouw werken diverse organisaties uit de keten samen aan opgaven als circulaire bouw, digitalisering, ketenintegratie en uiteindelijk versnelde innovatie binnen de bouw. Doel van BouwLab is om verder te gaan dan alleen praten. BouwLab staat voor doen, daarvan leren en uiteindelijk waarde creëren voor de aangesloten organisaties.

VIDEO: BeterBusiness binnen bij 3D Makers Zone op Youtube

 

INTRODUCEER MIJ

 

Actief in thema's

 

Artikelen

 

 

 

 

Tags: